Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o.


Víme jakou mají věci cenu

Náš znalecký ústav je oprávněn zpracovávat znalecké posudky v rámci svého znaleckého oprávnění pro potřeby fyzických i právnických osob, orgánů samosprávy, orgánů soudní i výkonné moci.

Více informací

Naše služby

Předmětem znalecké činnosti je zpracování znaleckých posudků, jejichž předmětem je zejména oceňování

  • podniků
  • podílů v obchodních společnostech
  • majetkových práv a povinností souvisejících s členstvím v družstvu
  • pohledávek
  • závazků
  • jmění obchodních společností při fúzích při fúzi, rozdělení a změně právní formy společností apod.
  • nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společností
  • věcí movitých
Naše služby

Jsme profesionálové

Naše společnost je znaleckým ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (Rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 12.4.2005, č.j. 117/2004-ODS-ZN/10). Rozhodnutím Ministra spravedlnosti ze dne 20.4.2012, č.j. 12/2012-ODS-SZN/6 bylo naší společnosti rozšířeno dosavadní znalecké oprávnění o oceňování movitých věcí – viz certifikáty

Naše certifikáty

kontaktujte nás

Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o.
Dómská 145/13
Litoměřice 412 01

IČ: 254 86 764

Tel: +420 416 732 040
Tel, Fax: +420 416 700 311
Číslo datové schránky: 2qctfkq
email: info@znakan.cz

Kontaktujte nás

© 2008 Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o.
Dómská 145/13 Litoměřice 412 01